Informacije Smetanova

Informacije Smetanova

Pošta

Vso pošto lahko dvignete pri receptorju v 13. domu!
Navadna pošta se po 8. dneh vrne na pošto.
Priporočena pošta se po 15. dneh vrne na pošto.

Naslov za prejemanje pošte:
ŠTUDENTSKI DOMOVI MARIBOR
IME in PRIIMEK
Naselje Smetanova
DOM/SOBA
Smetanova ulica 71
2000 Maribor

 

Referent/ka

Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure.

ga. Bojana Ogrizek Rogan
tel.:  02 805 04 85

Email: bojana.ogrizek-rogan@um.si

Referat se nahaja v 13. domu.

Gospodinja

ga. Renata Roštohar
tel.: 02 228 43 74

Vzdrževalec

g. Zdenko Vivod
tel.:  051 314 562

Receptor

Receptor v 13. domu
tel.:  02 284 43 70

Pralnica

Pralnica se nahaja v 13. domu, nasproti referata.
Delovni čas: 24/7
Pri receptorju v domu izpolnite evidenčni list in dvignete ključe.

Stanovalci študentskih domov imajo pri rednem mesečnem plačilu stanarine in drugih stroškov pravico do uporabe domske posteljnine, ter do pranja in menjave posteljnine vsakih 14 dni. Zamenjajo jo lahko pri gospodinjah v skladu z objavljenim urnikom.

Fitnes

Fitnes se nahaja v kleti 13. doma.
Delovni čas: Ponedeljek - Petek 6:00 - 22:00
Vsak stanovalec ima neomejeno število dostopov do fitnesa v času obratovanja.

Športni rekviziti

V naselju Smetanova so na voljo športni rekviziti v okviru fitnesa.

Skupni prostori

V naselju Smetanova je na voljo žur soba - ZOO, ki se nahaja v 13. domu (klet -2) Vsaj 1 teden pred najemom morate prostor rezervirati v referatu. Ključe prevzamete na dan zabave do 13.00 ure in vrnete naslednji dan do 10.00 ure. Prostor morate predati v takem stanju kot ste ga prejeli!

 

V naselju Smetanova sta na voljo tudi multimedijska soba (ključ dobite pri receptorju) in glasbena soba (po dogovoru z referentko, ključe dobite pri receptorju).

Garaža

V naselju Smetanova se garaža nahaja pod 13. domom.

Za najem parkirnega mesta se obrnite na:
g. Sebastjan Obrul
tel.: 02 228 42 17 ali na sebastijan.obrul@um.si.